Xiamen and Fujian

Xiamen is a sub-provincial city of Fujian besides the Taiwan Strait. Fujian is home to a number of UNESCO sites: Wuyi Mountain, Hakka rural dwellings Tulou, Gulangyu Island and the Danxia landform. Hong Kong is easily connected to Xiamen by high speed train.

Tidal Flats, Fujian
Hiking in Mt Guanzhai, Fujian
Share this page